Site Overlay

วัน: 13 มิถุนายน 2022

สถานที่น่าเที่ยวใกล้เชียงใหม่

สถานที่น่าเที่ยวใกล้เชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทย แต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เงียบสงบกว่ามาก ล้อมรอบContinue readingสถานที่น่าเที่ยวใกล้เชียงใหม่