Site Overlay

วัน: 6 มิถุนายน 2022

น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม

น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม ตั้งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของป่าฝนที่สวยงามคือน้ำพุร้อนกระบี่ พวกเขาถูกตัดเป็นหินเรียบและน้ำมาจากน้ำพุร้อนที่มีรากลึกซึ่งอยู่ภายในContinue readingน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม