Site Overlay

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ถือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และก็มีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในพื้นที่ในจังหวัดตากและในจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย และยังเป็นผืนป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เที่ยวชมธรรมชาติที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ป้ายมรดกโลกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นั้นยังเป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำสำคัญ 3 สาย คือ ลำน้ำทับเสลา ซึ่งได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลา และก็ไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรังจนกระทั่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา, ลำน้ำห้วยขาแข้งไหลลงสู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์ และที่ลำน้ำแม่กลอง–อุ้มผาง ที่ได้ไหลจากจังหวัดกาญจนบุรีและตาก ซึ่งก็เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตไฟฟ้ารวมถึงน้ำประปาในทางภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2534 ป่ามีลักษณะเป็นผืนป่าที่มีความยาวจากเหนือจรดใต้วัดเป็นเส้นทางตรงมากกว่า 100 กิโลเมตร และมีพื้นที่กว่า 1,737,587 ไร่ แต่ได้ผนวกรวมเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ครั้ง จนขยายเป็นประมาณ 1,800,000 ไร่ หรือว่า 2,880 ตารางกิโลเมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
สืบ นาคะเสถียร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนี้ จะมีสัตว์ป่าที่เป็นจะจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่นิยมการเที่ยวแบบผจญภัยหรือว่านักถ่ายภาพธรรมชาติอยู่ทั้งสิ้น 7 ชนิด ที่เรียกกันว่า “ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 7” (Big 7) อันได้แก่ ช้างป่า, เสือโคร่ง, เสือดาว, ควายป่า, วัวแดง, กระทิง และสมเสร็จ

ในปัจจุบัน แถบทางเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แถบในจังหวัดตากและกาญจนบุรี และทิศใต้ติดกับอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงอุทยานแห่งชาติพุเตย ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีเพียงพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเท่านั้นที่อยู่ติดกับชุมชน 3 อำเภอ นั้นคือ อำเภอบ้านไร่, อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต ของจังหวัดอุทัยธานี

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สุดยอดกิจกรรมผจญภัยที่น่าสนใจคลิก กิจกรรมผจญภัย

โดย เว็บ 168

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔