Site Overlay

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอุทยานที่มีสภาพป่าทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีสัตว์ป่านานชนิดอาศัยอยู่ที่พื้นที่แห่งนี้ และยังมีจุดเด่น ๆ สถานที่ถ่ายรูปวิวสวยๆ มากมาย

เช่น ผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหาริย์ และภูนาทาม ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นแถวนั้นน้อยคนนักที่จะกล้าเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนี้ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นป่าต้องห้าม มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดที่ล่วงล้ำเข้าไปจะต้องตาย

หรือถ้ากลับออกมาได้ก็จะล้มป่วยจนถึงแก่ชีวิต ต่อมาได้มีคณะอาจารณ์และนักศึกษาภาควิชา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้เข้าไปทำการสำรวจพื้นป่าจนค้นพบ ภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว ๆ 3000 ถึง 4000 ปี จึงทำให้มีผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวที่นั้นมากขึ้น

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สถานที่ประวัติศาสตร์เก่าแก่ทางธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

ประวัติความเป็นมา

ผาแต้มมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และยังเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวอีกด้วย

นอกจากนี้ในพื้นที่อุทยานยังทมีสถานที่ธรรมชาติให้ได้แวะเข้าไปรับชมอีกเป็นจำนวนมาก

ย่านผาแต้ม

เป็นจุดสำคัญในการแวะพัก แวะชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม และยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ว ที่พัก ไว้ค่อยอำนวยความสะดวกให้แกผู้ที่เดินทางไปเที่ยวชมได้อีกด้วย

ซึ่งบริเวณย่านผาแต้มนี้ เราจะได้เห็น ภาพเขียนสี ที่มีอายุเก่าแก่ราว ๆ 3000 ถึง 4000 ปี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มภาพเขียนด้วยกัน

  • ภาพเขียนสีผาขาม กลุ่มภาพนี้เราจะพบเห็นได้ตั้งแต่ทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร เป็นทางยาวไปอีก 400 เมตรจนถึงทางราบริมหน้าผา
  • ภาพเขียนสีผาแต้ม เราจะพบเห็นต่อจากผาขามเดินทางไปอีก 300 เมตร จะเป็นกลุ่มภาพเขียนที่มีขนาดภาพใหญ่ที่สุด จำนวนภาพรวมกันราว ๆ 300 ภาพ เรียงเป็นแนวยาวตลอดทางถึง 180 เมตร ภาพส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นรูป สัตว์ เช่น ปลา ช้าง เต่า วัว รูปเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพรูปทรงเลขาคณิต
  • ภาพเขียนสีหมอน เป็นกลุ่มภาพที่แสดงถึงวิถีวามเป็นอยู่ การทำเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์
  • ภาพเขียนสีผาหมอนน้อย เป็นภาพคนนุ่งกระโปรงยาว ยืนเท้าเอว และมีภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วในบริเวณนั้น
การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร สู่จังหวัดอุบลราชธานีระยะทางรวม 629 กิโลเมตร คืนแรกที่เดินทางไปถึงแอดแนะนำให้เข้าไปพักที่ในตัวเมืองอุบลราชธานีก่อน จากนั้นค่อยเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางหมายเลข 217

ในการเดินทางต่อมาที่อำเภอพิบูลมังสาหาร และใช้เส้นทางหมายเลข 2222 เข้าสู่อำเภอโขงเจียม จากโขงเจียมให้ใช้เส้นทางหมายเลย 2221 เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยานผาแต้มต่อไป

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาที่ไม่ควรพลาด คลิก อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

สนับสนุนโดย เว็บ 168

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔