Site Overlay

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิเป็นอีก 1 สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่วันนี้แอดจะขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทางธรรมชาติที่มีลักษณะภูมิทัศน์ที่ปกคุมไปด้วยป่าดิบและป่าเต็งรัง

ในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ จะประกอบไปด้วยหินปูนและหินดินดาน โดยเฉพาะตรงบริเวณน้ำตกจะเป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 135,737.50 ไร่ ด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ มีพืชพันป่าไม้ในพื้นที่รอบ ๆ

และสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ทำให้กองอุทยายแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้เห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและรักษาสภาพธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้ไว้จึงมีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 655/2518 ลงในวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 โดยให้นายไกรลาศ เทพสัมฤทธิ์พร และนักวิชาการป่าไม้ ให้ดำเนินการออกสำรวจเพิ่มเติม

จนกระทั้งได้มีคำสั่งจัดตั้งให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ที่ กษ 0808(ตน)/28 ลงในวันที่ 28 พฤษภาคม 2519

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

ลักษณะทางภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติตาดโตนมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบนเทือกเขาภูแลนคา โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ราบสูงมีเทือกเขาล้อมรอบ ตรงกลางของอุทยานเป็นหุบเขากว้างใหญ่ มีลำธารของห้วยต่าง ๆ

ที่สำคัญด้วยกันหลายสายที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน คือ ห้วยน้ำซับ ห้วยลำปะทาว ห้วยสีนวน ห้วยแก่นท้าว ห้วยคร้อ และห้วยตาดโตนน้อย บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบแล้ง มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี

ลักษณะทางภูมิอากาศ

สภาพทางภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติตาดโตนแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่

  • ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม จะมีอุณหภูมิสูงถึง 42.6 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อน
  • ฤดูฝน เริ่มต้นขึ้นในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี เฉลี่ยอยู่ที่ 1,154 มิลลิเมตร จึงทำให้ช่วงนี้จะมีน้ำไหลเต็มลำธารและสวยงามมาก ๆ ในช่วงนี้
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม อุณภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม อุณภูมิอยู่ที่ประมาณ 7 องศาเซลเซียส
พืชพรรณและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติตาดโตน

สภาพโดยทั่วไปในอุทยานนั้นจำแนกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง โดยป่าเต็งรังจะพบว่าขึ้นกระจัดกระจายอยู่ในพื่อนที่ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 250 – 400 เมตร

มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นพลวง ต้นแดง ต้นชิงชัน ต้นตะแบกเลือด ต้นมะกอกเกลื้อน ต้นก่อแพะ ต้นกระโดน และต้นมะค่าแต้ เป็นต้น ส่วนป่าดิบแล้งจะพบเห็นในบริเวณริมน้ำลำธาร หุบเขา

และในยอดเขาสูงที่ระดับสูงเหนือน้ำทะเล 300 – 900 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ต้นพะอง ต้นกระบก ต้นจกดง ต้นตีนเป็ดเขา ต้นค้างคาว ต้นติ้วแดง ต้นพะยอม ต้นพะวา เป็นต้น

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

ทัวร์ให้ฟิน เหมือนลอยไปอยู่เกาหลี คลิ๊ก ป่าซากุระ Seoul Forest Park

สนับสนุนโดย ufa168bet

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔