Site Overlay

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนี้แอดจะพาทุกท่านไปชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความร่มรื่นของต้นไม้ และมีบ้านจำลอง หุ่นจำลอง ภาพวาดงานศิลปะ แผ่นหินแกะสลัก

ที่ได้จัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบหรือสนใจเรื่องราวความเป็นมาของชีวประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระกระแสรับสั่งของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารอันเก่าแก่ในย่านนิวาสสถานให้คงเดิมเหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์

หากใครที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศบนดอยแอดขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ดอยแม่โถ ทุ่งหญ้าสะวันนา ก่อนไปเที่ยวดอยกันแอดต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเราที่สร้างรายได้ทำเงินได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัสกับเว็บคาสิโนออนไลน์ UFATH168 ที่ สนับสนุนโดย ufa168bet

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำลองที่อยู่อาศัย

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วัตถุประสงค์ของการสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

สืบเนื่องมาจากครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกลาที่ 9 ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้สำรวจหาพื้นที่ ที่สมเด็จย่าเคบประทับอยู่มาก้อนเมื่อครั้งที่ยังทรงพระเยาว์

ในบริเวณหลังวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทะมหานคร ซึ่งในชุมชนนั้นจะมีความแตกต่างกว่าชุมชนอื่น ๆ ตรงที่ในชุมชนนั้นมีการอาศัยอยู่ร่วมกันประกอบไปด้วยชาวไทย จีน มุสลิม และลาว ที่เคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการสำรวจครั้งนี้ผู้ที่รับสนองรับสั่งได้ทำการสืบค้นจากการบอกเล่าตามหนังสือ แม่เล่าให้ฟัง ที่เป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อไปตามคำบอกเล่าในหนังสือก็พบว่าบริเวณดังกล่าวได้มีการถูกรื้อถอนออกไปก่อนแล้ว และมีตึกแถวเข้ามาสร้างแทนที่ แต่ขณะสำรวจก็ยังคงทำการสำรวจต่อไปจนพบอาคารตึกชั้นเดียวที่มีความทรุดโทรมมาก

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

และลักษณะตรงตามคำบอกเล่าในหนังสือ แม่เล่าให้ฟัง จึงได้นำเรื่องขึ้นกราบทูลต่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่มาเมื่อเจ้าของที่ดินในพื้นที่แห่งนี้คือ นายแดง และนายเล็ก นานา ทราบเรื่องการสำรวจนี้จึงได้พากัน

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายที่ดินแห่งนั้นแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมพื้นที่ได้ 4 ไร่ เพื่อนำไปสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้แด่สมเด็จย่าต่อไป หลังจากที่สร้างเสร็จพื้นที่ภายในอุทยานประกอบด้วยโซนต่าง ๆ

และอาคารที่เอาไว้จัดแสดงการจำลองการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมเด็จย่า ในครั้งที่เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาวน์ และรอบ ๆ ยังมีสวนไม้ที่ได้มีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เอาไว้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสร้างพระรูปหล่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 104 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 อีด้วย