Site Overlay

สะปัน

สะปัน ได้ถูกจัดตั้งมาหลายร้อยปีแล้วโดยการนำของ “เจ้าพ่อพญาตึ๋น” ในระยะแรกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ คนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่พอในต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นจึงต้องจัดเขตการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2520 มีและประชากรเข้ามาขออาศัยอยู่ในบ้านสะปัน โดยแบ่งเป็นบ้านสาขาอีก 6 สาขา ได้แก่ บ้านเด่น บ้านห้วยข่า บ้านนาโป่ง บ้านนาปู และบ้านฐาน

สะปัน จังหวัดน่าน

สะปัน
สะปันน่าน

เหตุที่ได้ชื่อ บ้านสะปัน  เพราะมีลำน้ำปันนั้นไหลผ่าน เดิมที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปัว ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มีการแบ่งเขตการปกครองขึ้นใหม่ ทำให้หมู่บ้านสะปันเข้าไปอยู่ในเขตหมู่ที่ 8 ตำบลบ่อเกลือเหนือ  กิ่งแถบอำเภอบ่อเกลือ  และในตอนปี พ.ศ. 2538 ก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากกิ่งอำเภอบ่อเกลือ มาเป็น อำเภอบ่อเกลือ และได้แบ่งเขตการปกครองใหม่อีกจึงเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

หมู่บ้านสะปัน เป็นหมู่บ้านที่ได้เข้าการคัดสรรสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ  OTOP ด้วย โดยสินค้าขึ้นชื่อก็คือเฟอร์นิเจอร์หวาย ของกลุ่มวิสาหกิจเฟอร์นิเจอร์หวายใน หมู่ที่1 บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยได้ริเริ่มโดยกลุ่มคนที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการที่ทำเครื่องหวายจากพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ซึ่งเดิมนั้นคนในกลุ่มนี้ได้สั่งซื้อหวายจากบ้านสะปันนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายที่ อำเภอเมืองน่าน โดยต่อมาทางรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ปิดป่า จึงจะไม่สามารถขนหวายจากพื้นที่อำเภอบ่อเกลือไปทำเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอเมืองน่านได้

สะปัน
สะปันน่าน

หมู่บ้านสะปัน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน ที่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ  9 กิโลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ เงียบสงบท่ามกลางขุนเขาและไอหมอก ซึ่งจะเหมาะอย่างยิ่งกับคนรักและชื่นชอบธรรมชาติ

หมู่บ้านสะปันเป็นพื้นที่เงียบสงบสุข ซุกตัวอยู่กลางขุนเขา และมีลำธารไหลผ่าน ในช่วงหน้าฝนฤดูทำนายังจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีสวยงามสุดลูกหูลูกตา เลยเรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เมืองเล็กๆ ที่มันมีเสน่ห์น่าหลงใหล ทั้งขุนเขาสูงเสียดฟ้า และกระท่อมน้อยใหญ่เรียงรายเห็นไกลๆ ตามริมน้ำสองสายที่ได้มาบรรจบกัน คือลำน้ำว้า และ ลำน้ำสะปัน ในบางครั้งจึงเรียกกันว่า “สบปัน” และได้กลายมาเป็น “สะปัน” ในที่สุด

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สถานที่เที่ยวที่น่าประทับใจ ที่เที่ยวธรรมชาติ เงียบๆ

โดย สล็อตpgวอเลท

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔