Site Overlay

วัดไร่ขิง

แม้ว่าจะได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็น วัดมงคลจินดาราม แต่ทว่าชาวบ้านก็ยังคงเรียกด้วยความคุ้นเคยว่า วัดไร่ขิง ตามในชื่อของชุมชนแถบนี้ ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่อยู่ของชาวจีนและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย วัดไร่ขิงนี้สังกัดคณะสงฆ์แบบฝ่ายมหานิกาย แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดได้แต่อาศัยจากคำบอกเล่าว่า สร้างตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2394 หากสิ่งสำคัญซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนจำนวนมากนั้นก็คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ

วัดโบราณเก่าแก่ วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง
ภายในวัดไร่ขิง

ตามตำนานเล่าว่าพระลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน องค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัยคือพระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสน มีพระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัยและมีพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ ได้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี5ชั้นสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและก็ล้านช้างพระอุโบสถของวัดเป็นศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รอบพระอุโบสถมีวิหารประจำทิศต่างๆในทั้งสี่ทิศศาลาจัตุรมุขตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถ นั้นเป็นศาลาทรงไทย4มุขมีมณฑปกลางสระน้ำนั้นเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ

อาณาเขตวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนั้นคือเขตศาสนสถานและเขตสาธารณสถานซึ่งก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า เช่น ถ้วยชามหนังสือเก่าจัดแสดงไว้ให้ชมกันในส่วนบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดมีปลาสวายตัวโตนับพันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงอาหารปลาได้และถ้ามาวันศุกร์หรือในตอนเช้าอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้ให้ได้เดินเลือกซื้อกันอย่างสนุกสนานทีเดียวส่วนงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นจะจัดระหว่างวันขึ้น13ค่ำถึงแรม3ค่ำเดือน5ของทุกปีและมีกิจกรรมการออกร้านและมหรสพมากมาย

วัดไร่ขิง
ภายในวัดไร่ขิง

การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ จะใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษม ผ่านสวนสามพราน และจะพบป้ายของวัดไร่ขิงอยู่ทางขวามือ ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร

และโดยรถประจำทาง เดินทางโดยรถสาธารณะ สาย 84 และก็สาย 556 หรือนั่งรถโดยสารประจำทางซึ่งจากสถานีขนส่งสายใต้สายเก่าได้ และลงปากทางเข้าวัดไร่ขิง แล้วต่อรถโดยสารประจำทางเข้ามายังวัดไร่ขิง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

รีวิวสถานที่เที่ยวอ่าวนางคลิก อ่าวนาง

โดย ufa168bet

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔