Site Overlay

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันนี้แอดจะพาทุกท่านเข้าวัดไปชมสถาปัตกรรมความงานทางด้ายอารยธรรมที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีเรื่องราวความเชื่อที่เป็นตำนานให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

หรือผู้ที่มีความศรัทธาเกิดความเคารพเชื่อถือ สถานที่แห่งนี้เราจะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า วัดสามจีน ซึ่งววัดแห่งนี้จัดเป็นเขตพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

จัดได้ว่าเป็นวัดโบราณที่มีเรือนไม้  ภายในวันยังมีพระมาหามณฑปที่เป็นที่ประดิษฐานขององค์ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อทองคำ ที่มีความวิจิตรสวยงามเป็นอย่างมากอีกด้วย

สำหรับท่านใดที่รักธรรมชาติแอดขอแนะนำให้รูจักกับ CORO FIELD โคโรฟิลด์ ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่น ก่อนไปแอดต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราอย่างเว็บคาสิโนออนไลน์ UFA168 จากการ สนับสนุนโดย คาสิโนออนไลน์ 350

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวเขตพระอาราหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔

ปูชนียวัตถุที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด

แต่เดิมวันแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากการร่วมแรงกันของชาวจีน 3 คน ที่ต่อมาได้เรียกกันว่า วัดสามจีน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้มีการอนุมัติจากทางมหาเถรสมาคมให้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น

และในปี พ.ศ. 2482 ทางด้านชุมชนพ่อค้า คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสามจันมาเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนที่ร่วมกันสร้างวัดนี้

ซึ่งภายในบริเวณอาณาเขตของวัดประกอบไปด้วยเพื่อที่เขตวัด และพื้นที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนของภาครัฐที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดอีกด้วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระประธาน และพระพุทธรูปที่มีความวิจิตรงดงาม และมีความสำคัญทางใจของผู้ที่เคารพศรัทธาอีกด้วย ได้แก่

  • พระพุทธทศพลญาณ ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และเป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย สร้างมาจากปูนปั้น แล้วได้มีการลงรักปิดทอง โดยประชาชนทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อวัดสามจีน
  • พระสุโขทัยไตรมิตร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้เพราะเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดองค์ใหญ่ที่สุดที่ได้มีการบันทึกไว้ใน บันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีหน้าตักกว้างอยู่ที่ 3.01 เมตร ความสูงอยู่ที่ 3.91 เมตร ตัวองค์พระสามารถถอดออกได้แยกเป็น 9 องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปจะเป็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 40% พระพักตร์จะมีเนื่อทองคำบริสุทธิ์อยู่ที่ 80% ส่วนพระเกศจะมีน้ำหนักทองคำรวมอยู่ที่ 45 กิโลกรัม และเป็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์ถึง 99.99%

เชื่อกันว่าพระพุทธรูปทศพลญาณ พระพุทธรูปปรางมารวิชัยนี้ น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย โดยแต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย และต่อมาในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไปทำการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่ยังวัดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔🌔 🌔🌔 🌔🌔