Site Overlay

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ได้ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนา พระองค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง แวดล้อมไปด้วยเจดีย์อีกสิบเก้าองค์ รวมกันแล้วเป็นทั้งหมดยี่สิบองค์ ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดเจดีย์ซาวหลัง โดยในคำว่าซาวเป็นภาษาเหนือแปลว่ายี่สิบ ตรงด้านหน้าของเจดีย์แต่ละองค์ทำเป็นซุ้ม จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ข้างใน

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ภายในวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

จากประวัติมีว่า เมื่อ 500 ปี หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว มีพระอรหันต์จากอินเดียสองรูป ก็ได้จาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึงยังบริเวณนี้ เห็นสถานที่เงียบสงบเหมาะที่จะทำการบำเพ็ญธรรม จึงใช้เป็นที่พำนักอาศัยปฏิบัติวิปัสนา และได้อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในละแวกนั้น จนมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ในครั้งนั้นพญามิลินทรผู้แตกฉานในหลักธรรม ก็ได้มาสนทนาซักถามปัญหาธรรมกับพระอรหันต์เถระทั้งสองรูป และก็มีความประสงค์จะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระอรหันต์ทั้งสองรูปได้ใช้มือนั้นลูบศีรษะ มีเส้นเกศาติดมือมารูปละสิบเส้น แล้วได้มอบให้พญามิลินทร พญามิลินทรก็ได้สร้างเจดีย์ขึ้นยี่สิบองค์ แล้วนำเอาเส้นเกศาบรรจุในเจดีย์องค์แต่ละเส้น ต่อมาคนทั้งหลายจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดเจดีย์ซาวหลัง  วัดเจดีย์ซาวที่ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม คำว่า ซาว นั้น แปลว่า ยี่สิบ คำว่า หลัง นั้น แปลว่า องค์ ฉะนั้นที่วัดเจดีย์ซาวหลัง จึงแปลได้ว่าวัดที่มีเจดีย์ทั้ง 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัย หริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้มีการสันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ภายในวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

จุดเด่นของวัดก็คือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะแบบพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ ทั้ง20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก มีประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านจะเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งจะประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม ตรงบานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยสดงดงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะศิลปะแบบสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนเป็นไม้ชั้นเดียว ด้านหลังพระอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑสถานเขลางค์นครที่แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย

เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง นำมามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ได้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ นั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะในสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปแบบทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

เที่ยวฟาร์มโชคชัยคลิก Farm Chokchai

โดย ufabet ฝากถอน true wallet

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔