Site Overlay

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน นั้นเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และก็หนองคาย ได้รับขนานกันนามว่า พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน

พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน
พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน

เมื่อ พ.ศ. 2527 คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี นั้นได้เกิดความเลื่อมใสพระป่าจึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ณ สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตที่ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ และก็ได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เพื่อที่จะสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้

จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม ปีพ.ศ. 2530 ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2530 ภายหลังเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2531 ได้รับหนังสืออนุญาตที่ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อที่รวม 1,000 ไร่ และได้รับขนานกันนามว่า พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน ที่วัดป่าภูก้อนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2532 มีพิธีฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 13–14 มกราคม ปีพ.ศ. 2533

วัดป่าภูก้อน
พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ อันได้แก่ ศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งก็เป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง มีเรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาสถึง 6 หลังถังเก็บน้ำคอนกรีตถึง 20 ถัง และห้องน้ำจำนวนมากเลย โดยใช้ระบบประปาภูเขา มาจากฝายเก็บน้ำดินขนาดเล็กที่เป็นแหล่งต้นน้ำซับและน้ำตกในวัด ซึ่งภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งนับเป็นประธานประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ และมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่ทำด้วยหินอ่อนขาวจาประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร

การเดินทางไปวัดป่าภูก้อนนั้น อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 124 กิโลเมตร จากที่จังหวัดอุดรธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 เส้นอุดรธานี-หนองคาย ถึงทางกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 เส้นอุดรธานี-บ้านผือเพื่อไปยังบ้านนาคำใหญ่ อำเภอนายูง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

วัดโบราณเก่าแก่นครชัยศรีคลิก วัดไร่ขิง

โดย เกมสล็อต ค่าย pgใหม่ล่าสุด

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔