Site Overlay

วังช้าง แล เพนียด

วังช้าง แล เพนียด เป็นปางช้างแห่งเดียวที่สร้างอยู่บนพื้นที่มรดกโลก ซึ่งนั้นก็คือกรมพระคชบาลเดิม ใจกลางเกาะเมืองอยุธยา จะให้บริการนักท่องเที่ยวในการขี่ช้างชมโบราณสถานตั้งแต่ศาลหลักเมืองไปถึงบึงพระราม และพร้อมชมโชว์ช้างและกิจกรรมอื่นๆ เช่น ลอดใต้ท้องช้าง ถ่ายรูปและให้อาหารช้าง และตลอดจนเข้าชมเพนียด บริเวณกรมพระคชบาลเดิม

วังช้าง แล เพนียด ปางช้างอันสวยงามกลางเมืองเก่า

วังช้าง แล เพนียด
วังช้างแลเพนียด

เพนียดภายในวังช้างนั้นเป็นที่พักของช้างและควาน แต่เดิมในบริเวณนี้คือกรมพระคชบาล สถานที่สำหรับฝึกช้างหลวง เพนียดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบที่คล้ายของเดิม และนอกจากจะเปิดให้สาธารณเข้าชมแล้วยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครย้อนยุคอีกหลายเรื่องด้วยกัน

ดูโชว์ช้าง ในที่นี่มีการโชว์ความน่ารักและความสามารถของช้าง เช่น การนั่งสองขาเที่ยว การทำความเคารพ การเต้นและเล่นฮูล่าฮูบสี โชว์ช้างมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอนรอบแรก 11.30 น. และรอบสุดท้าย 14.00 น. อาจเพิ่มรอบตามจำนวนมาก หรือน้อย ของนักท่องเที่ยว

ขี่ช้างชมเกาะเมือง เนื่องจากวังช้างนั้นอยู่ใจกลางเกาะเมือง ใกล้วัดพระศรีสรรเพชญ์ ทางวังช้างจึงจัดกิจกรรมขี่ช้างชมโบราณสถานไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และคุณสามารถขี่ช้างโดยเริ่มจากศาลหลักเมือง ไปวัดเกษ คุ้มขุนแผน วัดพระราม ผ่านทางบึงพระรามไปวิหารมงคลบพิตรและอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองได้

วังช้าง แล เพนียด
วังช้างแลเพนียด

และกิจกรรมอื่นๆ ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลย เช่น ลอดใต้ท้องช้างเพื่อที่เสริมสิริมงคล สัมผัสกับความน่ารักของช้างอย่างใกล้ชิดด้วยการที่ร่วมให้อาหารช้างและป้อนนมช้างน้อย และตลอดจนการสักการะพระพิฆเนศที่ศาลพระพิฆเนศภายในวังช้าง

โดยค่าเข้าชม เข้าชมวังช้างและเพนียดฟรี มีค่าชมโชว์ช้าง 50 บาททั้งชาวไทยและต่างชาติ และเด็กต่ำกว่า 110 เซนติเมตร ราคา 30 บาท

วิธีการเดินทาง ตรงจากเทศบาลเมืองอยุธยา และใช้ถนนเทศบาลอโยธยาขึ้นเหนือออกวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มช่องทางที่ 3 เข้าถนนอยุธยา – อ่างทอง มาประมาณ 3 กิโลเมตรเลี้ยวขวา เจอวงเวียน และออกซ้ายของวงเวียน วังช้างจะอยู่ทางขวา ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร จะใช้เวลา 11 นาที ผู้ที่ไม่มีรถสามารถนั่งตุ๊กตุ๊กจากเทศบาลมาวังช้างได้ หรือจะสามารถเช่าจักรยานจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ขี่มาวังช้างก็ได้เช่นกัน

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

รวมสถานที่เที่ยวที่ไปแบบคนเดียวได้คลิก ที่เที่ยวแบบไปคนเดียว

โดย เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔