Site Overlay

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน ลำพูนเป็นจังหวัดที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและดั้งเดิม สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ศาสนา และประเพณี ทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆ สามารถมีช่วงเวลาที่ดีในจังหวัดลำพูน คุณสามารถสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยลำพูนเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเนือ โดยเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสวยงามหากท่านเป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและกำลังมองหาสามารถศึกษษจากบทความนี้ได้

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นวัดที่สำคัญทางภาคเหนือโดยตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนวัดนี้ได้ทำการสร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีที่แล้ว ซึ่งวัดนี้จะได้รับความนิยมในช่วงเทศการลอย่าลอยกระทงผู้คนจะแห่กันมาท่องเที่ยวที่สถานที่นี้เพื่อมากราบไหว้และลอยกระทงและขอพรจากพระแม่คงคาที่นี้ โดยคนในพื้นที่มีความเชื่อกันว่าน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็น้ำแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นเอง

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลำพูน สถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นสถานที่เที่ยวที่ใครหลายคนอยากมากราบไหว้เพราะหลายคนเชื่อกันว่าข้างก้อนหินสองก้อนมีรอบพระพุทธบาทอยู่ และหินสองก้อนที่มีความพิเศษคือเดิมเคยมีชาวบ้านเคยจะมาผลักก้อนหินนี้ออก เพราะกลัวว่าจะหล่นไปทับคนที่อยู่ด้านล่าง แต่ก็ไม่มีใครสามารถผลักออกได้ และได้ทำการสร้างองค์พระธาตุขึ้นอยู่บนก้อนหินสองก้อนนั้น

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นจะกลายเป็นสีเขียวมรกตทั้งหมด เกิดจากการสะสมของหินปูนทำให้เวลาที่นำโดนแสงแดด จะทำให้แสงสะท้อนกลายเป็นสีเขียว โดยพื้นที่เที่ยวนี้เปิดให้บริการอีกทั้งยังมีสถานที่อาบน้ำ ห้องน้ำบริการอยู่ นอกจากนี้นังมีร้านอาหารที่คอยให้บริการอยู่โดนรอบ ๆ 

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในโลก ภายในวัดนั้นมีการแกะสลักที่สวยงามทั้หลัง และตัวของวัดทาเป็นสีทองให้ความสวยงามตระกานตาเป็นอย่างมาก หากใครที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็สามารถมาเที่ยวที่นี้ได้ ซึ่งสิ่งที่ควรมากราบไว้มาก ที่สุดคือพระหยกเขียวที่ได้ยกขึ้นมาจากแม่น้ำโขงและนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้

รีวิวสถานที่เที่ยวลำพูน

แก่งก้อ เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนต่างจัดหวัดความสวยงามของจุดครึ่งทางรำหว่างเขื่อนภูมิพลกับอ่างเก็บน้ำดอยเต่า ตอนเย็นจะมีแสงที่สวยงามมาก และท่านจะเห็นชาวบ้านออกมาหาปลา นอกจากนี้ยังมีที่พักที่เรียกว่าบ้านแพน้ำให้ท่านได้เข้าไปพักยังสถานที่ทเี่ยวนี้อีกด้วย

🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅

สถานที่เที่ยว ปาย

Credit รูเล็ต ออนไลน์

🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅 🌅🌅 🌅 🌅 🌅