Site Overlay

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นั้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า ซึ่งนั้นก็คือพื้นที่พระราชวังของสมเด็จพระบวรราชเจ้าตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา โดยมีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตอนตะวันตก อนุสาวรีย์ทหารอาสา และแถบโรงละครแห่งชาติในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระองค์ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นที่พระที่นั่งราชฤดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในต่อมา เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง จึงได้โปรดฯ ให้ย้ายโบราณวัตถุและของแปลก ๆ มาไว้ยังที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งก็นับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ หรือ “รอยัล มิวเซียม” แต่มิได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

โดยภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ อันได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และหมู่พระวิมาน มีพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และ อาคารมหาสุรสิงหนาท

ในเดิมพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ที่หอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม ในปัจจุบัน) ที่เรียกว่า “มิวเซียม” หรือว่า “พิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย” โดยจะมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 จนในต่อมาเมื่อกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ได้เสด็จทิวงคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงจะให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลลง นั้นเป็นเหตุให้พระราชวังบวรสถานมงคลว่าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

 พระองค์จึงโปรดฯ ให้เริ่มย้ายพิพิธภัฑสถานมาจัดแสดงโดยใช้พื้นที่ของพระราชวังบวรฯ บางส่วน จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนพระราชมณเฑียรของพระราชวังบวรฯ ทั้งหมดได้ให้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและหอสมุดพระวชิรญาณเพื่อจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ในเมื่อปี พ.ศ. 2469

ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นจะ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย มีงานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา รวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่าง ๆ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครนั้น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสถิติจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศไทย จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 มีผู้เข้าชมราว 710,007 คน

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

สถานที่เที่ยวสวยๆคลิก สุราษฎร์ธานี

โดย เกมสล็อต ค่าย pgใหม่ล่าสุด

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔