Site Overlay

ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติอีกที่หนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นสถานที่สุดอันซีน เพราะไม่มีที่ไหนสวยงามเหมือนที่นี่ และที่นี่ยังเป็นแหล่งธรรมชาติ ที่มีความงดงาม และมีความเงียบสงบ แต่ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิว แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว เอาเป็นว่าอย่ารอช้าเก็บกระเป๋า และตามแอดมินมาเที่ยวกันได้เลยค่ะ รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
บริเวณหินที่มีน้ำขัง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอุทยาน ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแล และอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ได้ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นจังหวัดที่มี
ความขึ้นชื่อในด้านของประวัติศาสตร์โบราณ และยังมีความขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าไม้ หรือในเรื่องของเศรษฐกิจ  เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว และประเทศกัมพูชา จึงทำให้มีการค้าขายระหว่างประเทศ และมีการส่งออกระหว่างประเทศ

ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
น้ำตกที่ไหลลงมา

ผาโสกสถานที่ขึ้นชื่อและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และที่บอกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนนั่นก็คือที่นี่จะเป็นหน้าผา
ที่มีความสูงชัน ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนย้ายและมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จึงทำให้หินทรายของที่นี่ถูกพัดมารวมกัน และทำให้เกิดการกัดเซาะไปเรื่อยๆ ตามธรรมชาติ และจึงทำให้เกิดเป็นบ่อหลุม และเป็นที่กักขังของน้ำ ตามแนวหน้าผา และในบริเวณหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
และให้ความสนใจ

ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
บริเวณอ่างจากุชชี่

เพราะนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ และยังเป็นน้ำที่ใส และยังเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ คือใครๆเห็นแล้วก็ต้องอยากลงไปเล่น เพราะมีความสวยงาม และน้ำมีความเย็นมาก อีกทั้งผู้ที่มาเที่ยว อย่างได้สัมผัสกับธรรมชาติและดื่มดำกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวยังเรียกที่นี่ว่าเป็น อ่างจากุชชี่ลอยฟ้า และนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยว ทีนี้จะเปิดให้เที่ยวในช่วงของฤดูฝนเพราะจะเป็นช่วงที่มีน้ำ เยอะและมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากนั่นก็คือ เดือนกรกฎาคมไปจนถึง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี และอาจจะปิดในช่วงของหน้าแล้ง เพราะไม่มีน้ำและยังให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวและให้ธรรมชาติได้มีการพักผ่อน สำหรับผู้ที่ต้องการมาเข้าพัก หนึ่งขึ้นมาเที่ยว
ชม ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  โทร 045 2525 81 จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย สนใจคลิก อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔