Site Overlay

ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง

ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ระยอง จังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผลไม้  ด้านการท่องเที่ยว และด้านของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระยองจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกก็ว่าได้ ระยองยังเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรอยู่ในจังหวัดหนาแน่นมาก  และยังเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพ และทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก และยังเป็นพื้นที่ทางอุตสาหกรรมอีกด้วย  จังหวัดระยองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายหลายที่เป็นจำนวนมาก และวันนี้แอดมินจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง
ทางเข้า

ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง

ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด ที่สวยมากที่สุดในจังหวัดระยอง หรือจะพูดได้ว่า สวยที่สุดในภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้  ทุ่งโปรงทอง อยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ อยู่ที่อำเภอปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ประมาณ 6000 ไร่ สมัยก่อนในบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่หลักในการทำมาหากินของชาวบ้านในชุมชนนี้
ชาวบ้านในชุมชนนี้ ส่วนมากจะประกอบอาชีพ ทำการประมง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และทำการเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปลูกผัก ปลูกผลไม้   ต่อมาพื้นที่นี้ เสื่อมโทรม และถูกทำลายไป ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ใกล้ๆกับบริเวณนี้  และทางหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้มีการเข้ามาพัฒนาพื้นที่นี้ และทำการบำรุงซ่อมแซม
และสร้างสะพานไม้ เพื่อเดินลัดไปตามป่าชายเลน โดยประมาณ 200 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชม ได้เห็นและได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดมากที่สุด และได้มาเป็นป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จนถึงปัจจุบันนี้

ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง
ป่าชายเลน
ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง
เรือตรงป่าชายเลน

ทุ่งโปรงทอง  เป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลน และป่าดกงกาง และรวมตัวกันของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นต้นโกงกาง ต้นแสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง ดปรงทอง โดยการปลูกของชาวบ้านในชุมชน ที่ปลุกกันมาอย่างช้านาน และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และรวมตัวกันขึ้นอย่างเหมาะสมและหนาหนาแน่นมาก จึงทำให้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มาก จึงทำให้ป่าชายเลนนี้ มีบรรดาสัตว์น้ำที่ชอบอาศัยตามป่าชายเลนมาอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน และสัตว์อีกหลากหลายชนิด

ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง
ทุ่งโปรงทอง

ภายในทุ่งโปรงทอง มีสะพานทอดยาว เดินชมป่าชายเลน และป่าโกงกาง จนสุดท้ายจนมาเจอ ทุ่งโปรงทอง ลานกว้าง ที่มองออกไปจะเห็นต้นโปรงทอง และต้นไม้ในป่าโกงกางขึ้นเบียดกันอย่างหนาแน่น เป็นจำนวนมาก  ใบโปรงทอง
ต้องมาดูตอนบ่าย หรือช่วงเย็น กกระทบกับแสงแดดจะเห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มท้องทุ่ง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม จะต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก เพราะแปลกตามาก ไม่มีที่ไหนสวยแบบนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิววได้รอบทิศ   360 องศา เพื่อเก็บภาพบรรยากาศได้ครบทุกมุม และที่นี่ก็เป็นอันซีนที่ดีมากของจังหวัดระยองที่หนึ่ง ที่แอดมินอยากแนะนำให้มานะคะ

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔
สวนสนบ่อแก้ว เชียงใหม่ สนใจคลิ๊ก สวนสนบ่อแก้ว

สนับสนุนโดย ufa168bet

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔