Site Overlay

บ้านควาย

บ้านควาย ควายกับคนจะผูกพันกันมาแต่โบราณ และโดยเฉพาะวิถีชีวิตคนไทยในอดีต เรานั้นได้ใช้แรงงานควายเพื่อการเกษตร จนเราต่างสามารถพูดได้ว่า ควายนั้นคือชีวิตของคนไทย คนไทยในโบราณต่างยกย่อง ควาย ว่าเป็นสัตว์ที่ได้มีบุญคุณ  แต่ปัจจุบัน หลายอย่างเรานั้นเปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเข้ามาแทนที่ ทำให้คนมองคุณค่าของควายน้อยลง วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาเที่ยวบ้านควายที่สุพรรณบุรีกันว่า จะน่าเที่ยวน่าอนุรักษ์มากแค่ไหน ไปชมกันเลย

พาเที่ยว บ้านควาย

บ้านควาย
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งของภาคกลางตอนกลาง ที่มีการทำนาที่อุดมสมบูรณ์มาช้านาน อยู่ห่างจากกรุงเทพ โดยประมาณ 115 กิโลเมตร ซึ่งได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 ถึง3,800 ปี มีการขุดพบโบราณทางวัตถุยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ

หรือดั้งเดิมเรียกกันว่า เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณ ยังมีสถานที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น โบราณสถาน อารามหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไทย ชาวนาไทย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และสถานที่เกษตรกรรมการสาธิตการทำนาที่ชาวบ้านดำรงชีพมาแต่ก่อนอย่างมากมาย

บ้านควาย
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นสถานที่ในส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทยแบบดั้งเดิม ภาพการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมสัมผัสงานฝีมือดีและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยที่สะท้อนให้เห็นได้จากกลุ่มของหมู่บ้านชาวนาไทยและแบบเรียบง่าย อาทิเช่น บ้านเรือนไม้แบบเรือนไทยปลายนา

เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน มีการก่อสร้างแบบเรียบๆง่าย เรือนศรีประจันต์เป็นบ้านที่ได้สร้างจากไม้แท้หลังค่ามุงจากและกระเบื้องซึ่งเป็นหลังที่สี่มุมและมีขนาดที่ใหญ่โต กว่าซึ่งถือได้ว่านั้นเป็นครอบครัวที่ขยายใหญ่ที่สุดและมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยขึ้นมาหน่อย และมีอุปกรณ์ต่างๆที่เก็บไว้ยิ่งน่าศึกษามากๆยิ่งขึ้น

โดยใครที่สนใจมาท่องเที่ยวสามารถมาได้ที่ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด โดย เวลาเปิด เวลา 09.00 – 18.00 น. มีรอบการแสดง วันธรรมดา มี 2 รอบ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 11.30 น. และเวลา 15.00 – 15.30 น. และ รอบการแสดง วันหยุดธรรมดาและวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมี 3 รอบเช้า เวลา 11.00 – 11.45 น.และรอบบ่ายเวลา 14.30 – 15.15 น. และ 16.00 – 16.45 น.

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

เที่ยวแบบผจญภัย Singha Park Chiang Rai

โดย 168 bet

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔