Site Overlay

บึงฉวาก

ในตอนเด็ก หลายคนคงจะชอบเที่ยวสวนสัตว์ สวนน้ำ ในวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชม บึงฉวาก สวนสัตว์และบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรรบุรี จะน่าสนใจ น่าไปท่องเที่ยวและน่าพาลูกหลานไปเที่ยวมากขนาดไหน ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

บึงฉวาก สุพรรณบุรี

บึงฉวาก
กรงเสือ

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 64 กิโลเมตร ที่บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช ในจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ ที่บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ ปี2526 และในปี2541 ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับชาติ

ตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเป็นภาคีด้วย เนื่องจากความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีอยู่ในบึง ลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามแบบอนุสัญญาแรมซาร์ คือพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชี้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม มีน้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดได้เองตามธรรมชาติและที่มนุษย์ได้สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมแบบถาวรหรือแบบชั่วคราว

ทั้งแหล่งน้ำที่นิ่งและน้ำที่ไหล แหล่งน้ำจืด น้ำที่กร่อยและน้ำที่เค็ม และรวมไปถึงชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำที่สุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวด้วย คือเป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1ถึง3 เมตร

ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ได้สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติ ให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการ เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหลายชนิดต่างๆ การดูนก สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของที่บึงฉวาก มีตู้จำลองของระบบนิเวศ ห้องฉายสไลด์วีดิทัศน์ ด้านนอกอาคารมี กรงเลี้ยงนก ที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ สูง 25 เมตร

ภายในกรงจะได้รับการตกแต่งให้ดูคล้าย ตามสภาพธรรมชาติ ประกอบด้วยนกกว่า 45 ชนิด ที่น่าสนใจมาก ได้แก่ นกกาบบัว นกเป็ดแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และ ไก่ฟ้าสีทอง ซึ่งกล่าวกันได้ว่า เป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดในโลกขนะนี้ มีการจำลองน้ำตกขนาดเล็กๆเอาไว้ภายในกรง

บึงฉวาก
บึงฉวาก

ผู้เข้าชมจะเดินตามทางเดินที่ได้จัดไว้ และได้สัมผัสใกล้ชิดกับนกต่าง ๆ นา ๆ ที่ได้ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ในสภาพแบบธรรมชาติ เดินผ่านหน้าเรา หากเดินถัดไปออกจากกรงนก จะเป็นกรงเสือขนาดใหญ่มากและกรงเสือขนาดเล็ก มีเสือชนิดต่าง ๆ ให้ชมและ ที่พิเศษมากคือ มีลูกเสือดูดนมหมู และสัตว์สวยงามอีกหลากหลายชนิด
โดย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะเปิดเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดเวลา 08.30 ถึง 17.00 น.

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔

รีวิวสถานที่เที่ยวแบบทะเลที่ เกาะเต่า

อาหารอีสานกินง่าย ต้มแซ่บกระดูกอ่อน

🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔  🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔 🌔